divendres, 31 d’octubre de 2008

Comunicat del rectorat// Comunicado del rectorado

Comunicat de l'equip rectoral davant les mobilitzacions contra el procés de Bolonya.

El Consell de Direcció de la Universitat de València, davant les diferents mobilitzacions i tancaments realitzats en oposició al procés de Bolonya:

• Considera que aquestes expressions no han d'interrompre el normal desenvolupament de l'activitat universitària.
• Insta a qui protagonitzen els tancaments que cessen en ells i que presenten i debaten les seves propostes d'acord amb les pautes acadèmiques.
• Manifesta que la Universitat de València s'ha caracteritzat per fomentar la llibertat d'expressió i el debat mitjançant les vies democràtiques de què s'ha dotat.
Reitera el compromís en la defensa d'una Universitat Pública.
.
****
.
Comunicado Comunicado del equipo rectoral ante las movilizaciones contra el proceso de Bolonia.

El Consell de Direcció de la Universitat de València, ante las diferentes movilizaciones y encierros realizados en oposición al proceso de Bolonia:

• Considera que estas expresiones no deben interrumpir el normal desarrollo de la actividad universitaria.
• Insta a quienes protagonizan los encierros a que cesen en ellos y a que presenten y debatan sus propuestas de acuerdo con las pautas académicas.
• Manifiesta que la Universitat de València se ha caracterizado por fomentar la libertad de expresión y el debate mediante los cauces democráticos de que se ha dotado.
Reitera el compromiso en la defensa de una Universidad Pública.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada