dimarts, 25 de novembre de 2008

PROGRAMA DE L'ASSEMBLEA

NOUS HORITZONS

L'Assemblea d'Estudiants de Filologia, Traducció i Comunicació (AEFTC) va ser creada pels estudiants d'aquesta facultat amb la intenció de promoure un espai obert i plural de debat on s'analitzara l'aplicació del procés de convergència europea a la Universitat de València i, en concret, per fomentar una actitud crítica al voltant d'aquesta reforma (més coneguda com el Procés de Bolonya) convidant a la mobilització.

Després d'iniciar una lluita en aquest sentit, s'ha vist necessària l'ampliació del nostre radi d'acció, per tant pensem que l'assemblea, on tots i cadascun dels estudiants de la facultat tenen i veu i vot, s'ha d'autoabastir amb les eines que ens dóna el sistema.

QUÈ SÓN LES ELECCIONS A JUNTA DE CENTRE?

Aquesta és la seua democràcia:

«La Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació es regeix per la Junta de Facultat, que està composta per la degana, que la presideix; 22 representants del Personal Docent i Investigador (PDI) funcionari; 4 representants del PDI no funcionari; 1 representant dels becaris d'investigació; 4 representants del Personal d'Administració i Serveis (PAS); i 11 representants d'estudiants. La junta discuteix i decideix sobre assumptes referents a l'organització i funcionament de la facultat».

A partir d'aquest fragment extret de l'Agenda Universitària ens podem preguntar per què 22, 4, 1, 4 i 11 representants per estament. Es tracta d'un barem a partir de la quantitat de gent que hi ha en cada estament? Des del nostre punt de vista, rotundament: NO. Es tracta, més bé, d'una ponderació premeditada i imposada. Això implica que, en última instància, el PDI sempre aconseguirà les seues propostes tot i la possible unió de la resta d'estaments universitaris en contra. Això és democràcia? O és una tecnocràcia encoberta?

Des de l'AEFTC ens oposem a aquest sistema de representació estamental i jeràrquic on ens és impossible actuar. Tot i això, la informació que s'extreu d'aquests òrgans és imprescindible per a la lluita contra l'EEES. Per això pensem que és coherent extrapolar la informació i els recursos que ens donen als estudiants per posicionar-nos i lluitar per una democràcia real i participativa. Així, entenem aquesta llista com una delegació de l'Assemblea d'Estudiants supeditada a les decisions d'aquesta.

ASSEMBLEARISME O CAOS

L'AEFTC vam elegir l'assemblearisme com a model de funcionament perquè pensem que és el sistema més democràtic i representatiu en tant que l'assistència, l'opinió i el vot són lliures, i l'assemblea és oberta a tot l'estudiantat d'aquest centre, ja que el nostre objectiu és la participació de tota la comunitat universitària en la presa de decisions.

A més, l'assemblearisme és un sistema horitzontal de participació on cada veu i cada vot és igual que la resta i on es debateixen les propostes i s'intenta arribar al consens en cada decisió.

D'aquesta manera, proposem un funcionament totalment obert i democràtic i ens comprometem que els representants de l'assemblea porten a la Junta de Centre les decisions d'aquesta i, per tant, de tots els estudiants del centre.

LES NOSTRES PROPOSTES

Com que la pretenció de la nostra candidatura és donar veu i vot als estudiants en la seua totalitat, les propostes que cada estudiant aporte a l'assemblea seran analitzades i debatudes per tots i seran dutes a terme en relació a la decisió presa en assemblea per tots.

En una altra línia pensem que les propostes que es poden solventar complimentant una mera instància o amb un diàleg amb els professors (Notes, campus sostenibles i nets, exàmens, instal·lacions esportives, alumne-tutor, aules adaptades a les noves tecnologies...) no cal que figuren en un programa electoral.

En conseqüència, les propostes que han nascut ja en l'assemblea són:

>> Grups de debat. Es planteja crear espais per debatre amb tota la comunitat universitària els nostres plans d'estudi, ja que la burocràcia i el propi sistema ha entelat el procés de participació consistent, ja no en la configuració dels plans, sinó en un mer procés d'esmenes.

>> Dinamit(z)ació de l'AdR. L'Assemblea de Representants és «estatutàriament l'òrgan màxim de representació dels estudiants de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. En formen part els estudiant elegits a Junta de Centre i a Claustre i els delegats de titulació, els quals tenen veu i vot dintre de l'assemblea». La proposta de dinamització consisteix en la reforma del Reglament de Règim intern, mitjançant la qual aconseguirem que tothom tinga veu i vot, i la participació a l'AdR siga realment oberta, i justa per a tothom, suplint la manca d'implicació de representants fantasma com els de les llistes de Campus Jove.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PER LA PARTICIPACIÓ REAL!

PER LA DEMOCRÀCIA!

CONTRA BOLONYA,

TENIM DRET A DECIDIR!

VOTA AEFTC!

UN VOT PER TU!

1 comentari:

  1. Article de hui al diari "El País":

    http://www.elpais.com/articulo/sociedad/rectores/afectados/revueltas/piden/ayuda/Gobierno/elpepusoc/20081127elpepisoc_4/Tes

    ResponElimina